Adopteer een dier

Adopteer een dier

In ons park zijn een veelvoud van dieren. Deze dieren worden door onze vrijwilligers met veel liefde en aandacht verzorgd. Ieder dier krijgt iedere dag uitgebalanceerde voeding en zo nodig medische zorg. Ook de dierenverblijven en het terrein vragen het nodige onderhoud. Dit alles kost natuurlijk veel geld.

U kunt ons helpen door een dier te adopteren. U levert daarmee een hele belangrijke bijdrage aan het behoud van ons dierenpark en kinderboerderij.

Heeft u een dier dat u na aan het hart ligt of wilt u een cadeau voor uw kind, partner, ouder, vriend(in) of kennis? Adopteer dan een dier uit ons park!

 

Wat houdt adoptie voor u in?

U kunt aangeven welk dier of welke dieren u wilt adopteren. Voor iedere diersoort is een minimum bedrag vastgesteld, maar u mag uiteraard meer doneren.

U kunt ook meer diersoorten of een diergroep adopteren om aan een door u gewenst bedrag te komen. Speciale wensen kunt u vrijblijvend bespreken. Meerdere personen kunnen hetzelfde dier adopteren. 

 

Wat kost het adopteren van een dier?

De prijzen zijn minimum bedragen per jaar.

  • Ezel € 40,-
  • Emoe € 35,-
  • Alpaca € 30,-
  • Damhert € 30,-
  • Varken € 25,-
  • Geit € 25,-
  • Knuffelkonijn € 20,-
  • Eend  € 15,-
  • Kip / Haan € 10,-
  • Volière vogel € 5,-

Wilt u een dier adopteren?

Als u een dier wilt adopteren, geef per mail info@dierenpark-echt.nl door welk dier of dieren dit betreft. Vermeld ook u voor- en achternaam met adres gegevens en het adoptiebedrag dat u wilt overmaken op rekeningnummer IBAN NL55RABO0102552509 t.n.v. Stichting Dierenpark Echt o.v.v. “Adoptie” en de diersoort. U krijgt een foto van het betreffende dier en een oorkonde van adoptie. De adoptie geldt voor één jaar. Wanneer het jaar bijna afloopt, wordt u gevraagd of u de adoptie wilt verlengen.