Historie

Dierenpark en kinderboerderij ‘t Hertenspoor kent een rijke historie van gebeurtenissen. Inmiddels is het dierenpark uitgegroeid tot wat het nu is; een plezierige ontmoetingsplek voor mens en natuur.

polaroids

Jaren 60

In de jaren zestig werd een braakliggend stuk gemeentegrond aan de Oranjestraat aangepakt voor herinrichting. Op initiatief van de Hubertusput Pius X werd er een speelweide voor de jeugd van gemaakt. Door een aantal vrijwilligers werd er een omheining geplaatst en wat speeltoestellen. In de loop der jaren kwamen er ook al dieren zoals kippen en konijnen. Later zelfs een paar damherten.

Jaren 70

In 1973 werd er een Stichting in het leven geroepen met als naam Dierenpark Echt. De speelweide en de dieren werden met grote regelmaat door kindemen en ouders bezocht. Totdat er voor enkele jaren terug het dierenbestand niet meer werd aangevuld, met als gevolg dat het dierenpark langzaam uitstierf.

1999-2000

Rond de jaarwisseling van 1999-2000 hebben enkele bewoners uit de omgeving van het dierenparkje hun wens, om het dierenpark weer opnieuw op te starten, kenbaar gemaakt bij de gemeente. Het gemeentebestuur was afwijzend ten aanzien van deze herstart. Er werd een nieuwe stichting in het leven geroepen. In april 2000 werd er gestart met het slopen van hokken en afrastering en werden nieuwe hokken en nieuwe afrasteringen geplaatst.

In het kader van een werkproject met mensen van de reclassering en sociale activering, medewerking van vrijwilligers, gemeente Echt-Susteren en de toenmalige Stichting Welzijnswerd Echt is een nieuw dierenpark tot stand gekomen.

Mede dankzij subsidie/financiële ondersteuning van de gemeente Echt-Susteren, Jeugdfonds Jantje Beton, HBV Echt e.o. en NS Railinfrabeheer is het mogelijk gemaakt om het dierenpark weer een prettig aanzicht te geven.

Op 15 september 2001 is de naam van de Kinderboerderij bekend gemaakt: “Het Hertenspoor”

Heden ten dage

Inmiddels i het park uitgegroeid tot een sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud. Bekendheid in de gemeente Echt-Susteren e.o. Een groot assortiment aan kindvriendelijke dieren. Kinderboerderij met speelplek. Een dierenpark wat in korte tijd is uitgegroeid van klein naar groter. Functioneert op het enthousiasme van vrijwilligers. Word bezocht door scholen, kindercentra, gehandicapten, bejaarden, ouders met kinderen en grootouders met hun kleinkinderen.

Samenwerking Kinderboerderij Pepijn en Paulus, Stichting Kinderboerderijen Nederland. Erkend opleidingscentrum door Aequor. Certificaat “goed voor elkaar” uitgereikt door Stichting Kinderboerderijen Nederland. Geliefde plaats voor stagiaires Citaverda College. Ruimte gevend voor maatschappelijke stage leerlingen  Connect College. Aansturen van medewerkers Sociale Activering Menswel, Mensana en Maatman Zorggroep.