Het bestuur

Het bestuur van stichting Dierenpark ‘t Hertenspoor vormt het hart van de stichting. 

Bestuursleden en functie

Voorzitter
Martijn Smeets

Secretaris/penningmeester
Johan van Lümich

Bestuurslid

John Peeters

Robbie Lommen

Thijs Hurkmans

Ton Crins

Dorien Korvers

 

Taken en verantwoordelijkheden

  • Dagelijks bestuur: dit zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester, direct aanspreekbaar, neemt initiatieven en verantwoording tijdens ad hoc situaties.
  • Algemeen bestuur: dit zijn leden dagelijks bestuur en overige bestuursleden. Dit bestuur heeft algemene verantwoording over het dierenpark/achterwacht, verantwoordelijk voor de lange termijn visie.
  • Beheer: verantwoordelijk voor algemeen beheer, dagelijkse verzorging van dieren, aansturen van medewerkers Sociale Activering, stagiaires, e.a. medewerkers (geplaatst) onder medeweten van bestuur, terugkoppeling naar bestuur (heeft geen bestuursfunctie), wel aanwezig bij algemene bestuursvergadering.
  • Financieel beheer: subsidies, sponsoring.