6 juli Open dag!

Dierenpark Echt en Kinderboerderij ’t Hertenspoor houdt open dag voor sponsoren,
donateurs, leden “club van 50” en overige bezoekers.

Op zaterdag 6 juli a.s. houdt Dierenpark Echt en Kinderboerderij ’t Hertenspoor een open
dag speciaal voor de sponsoren, donateurs en leden “club van 50”. Uiteraard zijn overige
bezoekers ook van harte welkom.

De open dag wordt gehouden van 13:00 uur tot 16:00 uur op het geheel gerenoveerde park aan de Oranjestraat.
Ook zal tussen 13:00 uur en 16:00 uur de officiële opening van het park plaats vinden.

De heer Ruud Huider van insectenhotel Ruud zal met een stand aanwezig zijn en zal uitleg geven hoe
belangrijk het is onze insecten te beschermen.

Kijk voor het programma die middag op de mededelingen site van de
gemeente Echt-Susteren volgende week in het Waekblaad of op het mededelingen bord bij
het park.
Door het bestuur zal een overzicht worden gegeven van wat er het afgelopen jaar
allemaal is gebeurd.
Het Dierenpark en Kinderboerderij ’t Hertenspoor hebben zich weer
aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen
meestemmen in de verdeling van de sponsorgelden die beschikbaar zijn gesteld door deze
bank. De leden van de Rabobank krijgen hierover binnenkort een brief. De ontvangen gelden
uit deze campagne zullen worden gebruikt voor de aanschaf van parasols en een
schaduwdoek boven de zandbak. Ook kunt u zich nog aanmelden als lid van de “club van
50”. Informeer hierover op het park of kijk op onze website.

Author: Petra van Sloun

Share This Post On